مدیریت مدارس

 

برنامه ریزی توسط مدیر آموزشگاه

 

 

برنامه ریزی توسط مدیر آموزشگاه

از میان وظایف مدیریت آموزشگاهی ، برنامه ریزی دارای جایگاه مهمی است در زیر نکاتی جهت اطلاع مدیران گرامی مدارس اعلام می گردد
 اصل اول : برنامه ریزی برای انتخاب همکاران  و کارکنان
 اصل دوم : برنامه ریزی برای ثبت نام دانش اموزان
 اصل سوم : برنامه ریزی برای کسب اطلاعات فردی و رفتاری دانش اموزان و شناخت بیشتر آنان
 اصل چهارم : برنامه ریزی برای برنامه هفتگی
 اصل پنجم : برنامه ریزی برای آماده نمودن فضای مدرسه برای شروع فعالیتهای آموزشی واداری
 اصل ششم : برنامه ریزی برای انتخابات انجمن اولیا ومربیان وشورای دانش اموزان و
شورای دبیران
 اصل هفتم : برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش اموزان
 اصل هشتم : برنامه ریزی برای فروشگاه دانش اموزان
 اصل نهم : برنامه ریزی برای دفاتر حضور وغیاب دانش اموزان
 اصل دهم : برنامه ریزی برای حضور منظم دبیران در ورود وخروج به آموزشگاه و کلاسها
اصل یازدهم : برنامه ریزی برای نماز جماعت دانش اموزان و همکاران
اصل دوازدهم :برنامه ریزی برای استفاده از کتابخانه وآزمایشگاه و رایانه
اصل سیزدهم : برنامه ریزی برای جلسات ماهانه  ارکان مدرسه از نظر زمان و محتوی
اصل چهاردهم : برنامه ریزی برای گرامیداشت ایام الله و ولادتها و شهادتها و جشن های انقلاب
اصل پانزدهم :برنامه ریزی برای شرکت دانش اموزان در جشنواره ها و المپیادها و
فعالیتهای دست ساز
اصل شانزدهم : برنامه ریزی برای مسابقات فرهنگی وهنری وورزشی
اصل هفدهم : برنامه ریزی برای گرامی داشت هفته های دفاع مقدس و هفته بسیج و هفته
کتابخوانی و هفته بهداشت و هفته تربیت و هفته معلم و ..

اصل هیجدهم : برنامه ریزی برای برگزاری امتحانات ( تصحیح اوراق و ارایه برنامه
امتحانات و اعلام نتایج و پاسخ به اعتراضات )
اصل نوزدهم : برنامه ریزی برای تشکیل کلاسهای فوق برنامه و و تکمیلی و جبرانی و
تقویت بنیه علمی و امادگی برای امتحانات
اصل بیستم : برنامه ریزی برای ملاقاتهای فردی با اولیا و برخی دانش آموزان و کارکنان
اصل بیست ویکم : برنامه ریزی برای پاسخگویی به اولیای دانش آموزان
اصل بیست ودوم : برنامه ریزی برای شرکت در جلسات ماهانه اداره
اصل بیست وسوم : برنامه ریزی برای دریافت مشارکتای مردمی
اصل بیست و چهارم : برنامه ریزی برای فعالیتهای مالی و حسابداری آموزشگاه
اصل بیست وپنجم : برنامه ریزی برای حضور اولیای دانش اموزان ( مخصوصا دانش اموزان
مشکل داردرسی و اخلاقی ) در مدرسه
اصل بیست و ششم : برنامه ریزی برای بررسی پرونده های تحصیلی ومدارک دانش
اموزان ورفع اشکالات آنان
اصل بیست و هفتم : برنامه ریزی برای ارزشیبابی کارکنان آموزشگاه
اصل بیست وهشتم : برنامه ریزی برای فعالیتهای بیسج دانش اموزی و انجمن اسلامی و
شورای دانش اموزی
اصل بیست ونهم : برنامه ریزی برای پاسخ به بموقع به بخشنامه ها
اصل سی ام : برنامه ریزی برای فروش مجلات رشد وپیوند
اصل سی یک : برنامه ریزی برای حضور دانش اموزان در نماز جمعه
اصل سی دو : برنامه ریزی برای تشویق دانش اموزان ممتاز وبرتر درسی و اخلاقی
اصل سی سه : برنامه ریزی برای دانش اموزان دارای مسائل انضباطی
اصل سی وچهار : برنامه ریزی برای تهیه امکانات مدرسه
اصل سی وپنج : برنامه ریزی برای اجرای مطلوب مراسم صبحگاه
اصل سی وشش : برنامه ریزی برای انجام آزمون های مستمر ویا مسابقات علمی آینده سازان
وبسیج و آموزش وپرورش
اصل سی وهفت : برنامه ریزی برای آزمون تشخیصی
اصل سی وهشت : برنامه ریزی برای فعالیتهای اردویی
اصل سی ونه: برنامه ریزی برای کلاسهایی که دبیرانشان به مرخصی می روند
اصل چهلم : برنامه ریزی برای نظارت برفعایتهای آموزشی دبیران و کارکنان آموزشگاه

 

 اصل احترام در مدیریت


انسان از زمان تولد دارای شخصیت مستقل و منحصر به فردی می باشد. اگرچه وراثت و
عوامل دیگر در شکل گیری شخصیتی انسانها تاثیر دارند ولی اصل وجود شخصیت برای انسان
امری بدیهی و قابل قبول می باشد وبراین اساس انسان خود را دوست دارد وانانی که به
او احترام می گذارند وحدود شخصیتی اورا رعایت میکنند را نیز دوست دارند.افراد خود
به دیگران احترام می گزارند و علاقه دارد که به او احترام بگذارند. مدیر اموزشگاه
نیز باید این اصل را رعایت کند و همه عواملی که در امر شخصت دادن به دیگران دارای
تاثیر واهمیت می باشد رامانند احوال پرسی و دست دادن و لبخند زدن و تعارف کردن و از
جای خود بلند شدن و ... را در برخورد با دیگران رعایت کند. این رفتارها نباید
ساختگی و تصنعی باشد بلکه باید از عمق وجود شخص باشد. مدیر اموزشگاه باید با اصول
انسانی و اخلاقی برخاسته از مکتب ناب اسلامی به همه موارد مربوط به احترام نسبت به
دیگران توجه نماید. دانش اموزان و کارکنان و اولیا ی دانش موزان به رفتارهای
احترام امیز مدیر توجه داشته و در صورت برخورد احترام امیز مدیر احساس نزدیکی به
مدیر اموزشگاه خواهند نمود. استفاده از کلمات احترام امیز همراه با احساس محبت فضای
مطلوب ومناسب اموزشی وپرورشی را در اموزشگاه بوجود خواهد اورد . مسلما کلیه عوامل
انسانی اموزشگاهی نیز با شیوه احترام امیز با مدیر اموزشگاه برخورد خواهند نمود.
برنامه ریزی برای ساعات استراحت دانش آموزان


در برنامه درسی مدارس ابتدایی و راهنمایی ومتوسطه وییش دانشگاهی وکار ودانش در طول
ساعات آموزشی روزانه بین هر ساعت آموزشی 10تا 15 دقیقه تفریح وجود دارد که دانش
آموزان از این ساعت تفریح برای استراحت و تجدید نیرو ورفع مشکلات خود وتغذیه
استفاده میکنند.. مدیر آموزشگاه میتواند برای این ساعات کوتاه تفریح نیز برنامه  
ریزی زیر برای همکاران آموزشی و دانش آموزان داشته باشد.
1- کنترل ونظارت : درساعات تفریح به دلیل حضور کلیه دانش آموزان در بیرون از کلاس
درس ، مدیر آموزشگاه بایدبا کمک از همکاران اداری خود نسبت به نظارت وکنترل
رفتارهای دانش آموزان برنامه ریزی نمایند . عدم خروج دانش آموز از محوطه آموزشگاه و
جلوگیری از برخورد وتنش و بوجود آوردن فضای مطلوب آرامش و آموزشی از اولویتهای
مدیریت ساعات تفریح می باشد
2- ارایه تغذیه سالم : ساعات تفریح دانش آموزان نسبت به استفاده از تغدیه که با خود
آورده اند یا از فروشگاه مدرسه تهیه می نمایند اقدام می نمایند. لذا در این خصوص
مدیر اموزشگاه می تواند در خصوص مکان مناسب برای تغذیه اقداماتی از قبل انجام داده
و سرویس های آبخوری مدرسه را مرتبا مورد بازدید قرار داده و مسایل بهداشتی را در حد
مناسب مدنظر داشته باشد.
3- نظارت برنظافت سرویس های بهداشتی : استفاده جمع زیادی ازدانش آموزان از سرویس
های بهداشتی ، کنترل و نظارت کامل مدیر آموزشگاه را می طلبد . لذا مدیر مدرسه در
ابتدا و در طول ساعات آموزشی باید مسئولیت همکاران خدماتی را بطور مکرر ومستمر
گوشزد تا آنان نسبت به شست و شو و پاکیزه نمودن سرویس های بهداشتی و رفع خرابی های
آن اقدام نمایند و دانش آموزان مشکلی در ساعات تفریح نداشته باشد..
4- در ساعات تفریح مدیر ومعاون و مشاور و مربی تربیتی متناسب با وظیفه خود در حیاط
آموزشگاه حضور داشته و بطور مستقیم وغیر مستقیم نظاره گر رفتار های دانش آموزان
باشند . مخصوصا استفاده از کتابخانه مدرسه و تشکل های دانش آموزی در ساعات تفریح
بیشتر خواهد بود . مشاور مدرسه نیز بر اساس وظیفه خود بیشتر در ساعات تفریح در
اختیار دانش آموزان باشد.
5- مدیر آموزشگاه در ساعات تفریح نیز می تواند برای معلمان خود نیز دارای برنامه
باشند اطلاع رسانی به دبیران در خصوص آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، ارتبا ط و
گفتگو با معلمان در خصوص وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان ، در خواست راهکار و نظر
دبیران ، بوجود آوردن فضای مطلوب ارتباطی معلمان با اولیای دانش آموزان یا خود دانش
آموزان ، مطرح کردن برخی موضوعات آموزشی و انضباطی و تربیتی با دبیران و ... در
ساعات تفریح بسیار مناسب خواهد بود که نیاز برنامه ریزی مدیر دارد.
6- ساعات تفریح زمان مناسب برای استفاده دانش آموزان از تابلوی اعلانات مدرسه ، و
اطلاع رسانی دفتر آموزشگاه به دانش آموزان در خصوص موارد آموزشی و انضباطی می باشد.
ساعات تفریح با برنامه ریزی و مدیریت صحیح ، فرصت مهم دیگر برای فعالیت های آموزشی و
پرورشی می باشد.  
رفتارهای مثبت مدیر ، بایدهای مدیریت آموزشگاهییکی دیگر از اصول مدیریت آموزشگاهی ، رفتارهای مثبت مدیر در مدرسه می باشد. از آنجا
که هر کلام ورفتار و برخورد مدیر دارای بار مثبت ومنفی می باشد و محیط آموزشی متاثر
از روابط سالم مدیر با مجموعه آموزشی واداری می باشد لذا رفتار مثبت مدیر دارای
انرژی زیاد بوده و عامل فعالیتهای خوشایند می باشد. در ورزش صبحگاهی از فردی که با
لبخند و خنده ورزش می کرد سئوال کردند که چرا به هنکام ورزش می خندی در پاسخ گفت
خنده باعث انبساط روحی افراد شده و در کنار انبساط جسمی انبساط روحی نیز لازم می
باشد . لذا هرگونه فعالیتهای مدیر در اموزشگاه به هنگام رفتارهای مثبت باعث شادمانی
و ارتباط عاطفی مدیر با کارکنان و دانش آموزان میگردد. مطمئنا مدیر نیز یک انسان
بوده که عوامل مختلفی بر خلق وخوی او تاثیر می گذار ولی تسلط مدیر بر اعصاب خود
وکنترل رفتارهای بوجود آمده باعث رفتارهای مثبت دیگران میگردد. مثالی وجود دارد که
هروقت مدیر وکارکنان و دانش آموزان وارد محیط آموزشگاهی می شوند تلخی ها و مشکلات
زندگی را فراموش کرده و فضای آموزشگاه را با رفتارهای شایسته شاداب گردانند.
دانش آموزان وکارکنان با تفاوتهای فردی و روحی در مواجه با مدیر که یک الگوی رفتاری
کامل می باشد به یک رفتار یکسان می رسند. تنش ها و کینه ها و دلواپسی ها عامل افت
شخصیتی شده و مانع رفتارهای عاطفی سالم می گردند.
میتوان رفتارهای مثبت خوب را با عینک خوش یبنی در محیط آموزشگاه حاکم گرداند و رکن و
عامل اصلی این رفتارها مدیر مدرسه می باشد.
افراد با شیوه های رفتاری متفاوت مانند دمدمی مزاج و بلغمی مزاج و نمونه های دیگر
که برخواسته از جهان بینی و تفکر آنان ونوع تربیت روحی آنان میباشد در جامعه وجود
دارند وهریک دارای نقش خاص وعام در محیط زندگی خود می باشند وهیچ شکی در ان نمی
باشد ولی تهذیب نفس و کنترل و هدایت غرایز خود میتواند تاثیر روحی ومثبتی بر افراد
داشته باشد و مدیر آموزشگاه نیزباید هوشیارانه به این امر توجه داشته باشد. همه
نگاه های عوامل انسانی آموزشگاه مانند اولیا و دانش آموزان و دبیران و کادر اداری به
شیوه رفتاری و اخلاقی مدیر می باشد.


 شوراها و انجمن ها ی مدرسه در رابطه با شورای مدرسه ، شورای دانش اموزی ، شورای معلمان و انجمن اولیا مطالبی  جهت اطلاع اعلام میگردد:
1- مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش وپرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیتهای
آموزشی پرورشی مالی واداری مدرسه میباشد ودر کلیه امور مسئولیت دارد و موظف است
براساس مقررات با برنامه ریزی های مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان دانش آموزان و
اولیای آنها وبا بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق
اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش کند به گونه ای که ارزیابی عملکرد سال تحصیلی بیانگر
ارتقا و رشد کیفی دانش آموزان در ابعاد مختلف باشد ( ماده 4 آیین نامه اجرایی
مدارس)
2- ماده 5 و6 و7 و8 و9 آیین نامه اجرایی برخی از مسئولیتهای مدیر مدرسه را اعلام می
نماید.
3- شورای مدرسه که مدیر مدرسه و معاونین و یک نفر از مربیان امورتربیتی یا مشاوران
به انتخاب مربیان ومشاوران و نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا ومربیان
به انتخاب انجمن در مدرسه تشکیل میگرددمهمترین مرکز تصمیم گیری در آموزشگاه محسوب
میگردد. براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی شورای مدرسه اینگونه تعریف شده است :
در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه مشارکت ،
همکاری و استفاده از تجارب معلمان مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره مدرسه ،
بهبود فرایند تصمیم گیری ، ارتقای کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی واداری ، تدوین
برنامه های سالانه مدرسه و هماهنگی امور و نظارت بر فعالیتهای مربوط ، در هریک از
مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل میگردد.
4- شرح وظایف شورای مدرسه با 29 بند در آیین نامه آورده شده است و ریاست شورا با
مدیر مدرسه است و مسئولیت اجرای تصمیم های شورای مدرسه نیز به عهده مدیر مدرسه بوده
و همه کارکنان مدرسه موظفند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا همکاری نمایند.
5- در هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حداکثر یک ماه پس از بازگشایی مدارس
نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام وجلسات شورای مدرسه حداقل هر دوهفته یکبار تشکیل
خواهد شد.
6- شورای مدرسه با حضور دو /سوم اعضا رسمیت می یابد و با اکثریت حاضرین قابل اجرا می
باشد و مصوبات شورا نباید با ایین نامه ها و مقررات عمومی کشور و ضوابط وزارت اموزش
وپرورش مغایریت داشته باشد.

*************

 برنامه ریزی برای نماز جماعت مدرسه


آیت الله بهجت از مرحوم آقای قاضی (ره) نقل می کردند که ایشان می فرمود:
« اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند!
و یا فرمودند: به صورت من تف بیندازد. »
اول وقت سرّعظیمی است « حافظوا علی الصلوات: در انجام نمازها کوشا باشید. »
خود یک نکته ای است غیر از « أقیموا الصلوة: و نماز را بپا دارید. »
و همچنین که نماز گزار اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نماز را اول وقت بخواند
فی حدّ نفسه آثار زیادی دارد، هر چند حضور قلب هم نباشد. »


اصل یازدهم:برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت دانش اموزان و همکاران:.
یکی از مهمترین وظایف مدیر آموزشگاه که از نظر تربیتی دارای اهمیت می باشد برگزاری
نماز جماعت در مدرسه می باشد . دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه عموما تا ساعت حدود
13 در آموزشگاه حضور داشته لذا مدیر آموزشگاه با برنامه ریزی اصولی می تواند نسبت
به برگزاری نماز جماعت اقدام نماید .
شورای معلمان :


به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور اموزشی واداری وپرورشی مدرسه و تامین
مشارکت معلمان درحسن جریان اموزشی و پرورشی واداری مدرسه ، شورایی به نام شورای
معلمان با شرکت همه معلمان ، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد. وظایف شورای
معلمان در 16 ماده و 3تبصره در آیین نامه اجرایی مدارس بیان شده است . ( ماده 15
آیین نامه اجرایی مدارس )
همانطور که قبلا نوشته شده شورای دبیران یکی از ارکان مهم مدرسه بوده که نقش بزرگی
در پیشرفت فعالیتهای آموزشگاهی داشته و کمک زیادی به مدیریت آموزشگاهی می
نماید.جلسات شورای معلمان بصورت ماهانه برگزار میگردد که موارد ذیل در خصوص شورای
معلمان بیان میگردد:
1- در اولین جلسه شورای معلمان در ابتدای سال تحصیلی نسبت به انتخاب نماینده معلمان
برای شرکت در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیا ومربیان و شورای مالی اقدام می کردد.

2- محتوی و دستورکار و زمان ومکان جلسات شورای معلمان برای یکسال تحصیلی مشخص
میگردد.
3- به مدیران آموزشگاهها توصیه میگردد که جلسات شورای دبیران را با رعایت نکات ذیل
برگزار نمایند:
الف ) موضوعات کاربردی در دستورکار قرار گیرد.

ب) جلسات دریک جا برگزار نگردد
ج) هریک از افراد نقش موثر در جلسات داشته باشند


4- در جلسات از افراد صاحب نظر استفاده گردد
5- جلسات مشترک با منتخب اولیا برگزار گردد.

 

 

*************
شورای دانش آموزی :

 

شورای دانش آموزان یکی دیگر از ارکا ن مدرسه ( مدرسه 5 رکن دارد
، 1 – مدیر 2- شورای مدرسه 3- انجمن اولیا ومربیان 4- شورای معلمان 5- شورای دانش
آموزان ) میباشد.براساس ماده 18 آیین نامه اجرایی مدارس ، شورای دانش اموزی به
منظور مشارکت دانش اموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ،
ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش اموزان و اولیای
مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و
مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل میگردد.
شوراهای دانش آموزی در کلیه آموزشگاهها اعم از دبیرستان ها و هنرستان ها و مراکز
پیش دانشگاهی تشکیل میگردد. انتخابات بصورت هماهنگ در آخرین پنج شنبه مهر ماه هرسال
تحصیلی با پیام وزیر آموزش وپرورش برگزار میگردد دانش آموزان علاقمند به عضویت در
شورا باید حداقل 15 روز قبل از انتخابات خودرا کاندیدا نموده ودر دفتر مدرسه ثبت
نام نمایند و مدیر موظف است با همکاری شورای مدرسه و مربیان پرورشی اسامی
کاندیداهای نهایی را از طریق نصب در تابلو اعلانات مدرسه و اعلام در مراسم آغازین
به اطلاع دانش آموزان برساند. دانش آموزان میتوانند به مدت یک هفته پیرامون دید
گاهها نظرات و برنامه های خود به تبلیغ به پردازنند.
ترکیب اعضا و شرح وظایف و شیوه انتخابات در بخشنامه و دستورالعمل های آموزش وپرورش
به مدارس آمده است ولی آنچه که مدیر در برنامه ریزی برای انتخابات مسئولیت دارد
مهمتر بوده که چند مورد اشاره میگردد.
1- حداقل دوهفته به پایان مهر مدیر آموزشگاه در مراسم صبحگاه یا با چاپ برشور
وبرگزاری مسابقات دانش آموزان را از شرح وظایف و جایگاههاو اهمیت شورای دانش آموزی
مطلع نماید.
2- مدیر آموزشگاه سعی نماید با تشکیل ستادی یا حضور نمایندگان کلاسها و دبیران و
اولیا نسبت به نظارت برانتخابات وبرگزیدن کاندیداهای شایسته با حداقل معیارهای
معقول ومعتدل اقدام نمایند البته این امر با ظرافت خاصی باید انجام گیرد.
3- انجام تبلیغات و انتخابات سالم به درایت و سلامت کاری مدیرآموزشگاه بستگی
دارد.بعضی از دانش آموزان با تهدید تا تمطیع به جمع آوری آرا می پردازند یانسبتهای
دوستی یا همکلاسی را در نظر می گیرند که باعث آسیب به افراد شایسته میگردد ولی آگاهی بخشی در جهت
انتخابات سالم نوعی هدایت وتمرین محسوب میگردد.
4- برای دانش آموزان کاندیدا امکانات لازم مانند کمک در چاپ تبلیغات آنان و
فضای مناسب برای بیان خواسته ها و دیدگاهها توسط مدیر آموزشگاه فراهم گردد.
5- مدیر آموزشگاه میتواند فضای رقابت سالم به وجود آورده ودانش آموزان را  هدایت
به ارایه برنامه های جالب با محتوی خلاقیت وابتکار نماید .

*************

1- انجمن اولیا ومربیان 2- شورای دانش آموزی 3- شورای دبیران


1- انجمن اولیا ومربیان:
به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت
فعالیتهای آموزشی پرورشی وگسترش ارتباط دوکانون مقدس خانه ومدرسه انجمن اولیا
ومربیان باترکیب اعضا و وظایف اولیا ومربیان تشکیل میگردد (ماده 14 آیین نامه
اجرایی مدارس تابستان 79 )
ترکیب اعضا:1- مدیر مدرسه 2- نماینده شورای دبیران 3- معاون پرورشی یایکی از مربیان
امور تربیتی ودر صورت نبودن مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسایل تربیتی به انتخاب
مدیر 4- یکی ازمعاونین 5- منتخبین اولیای دانش آموزان
برای انتخاب نماینده شورای دبیران ( در جلسه شورای مدرسه نیز شرکت می کند ) در
مهرماه با حضور کلیه کارکنان آموزشی انتخابات برگزار و نماینده مشخص میگرددولی
انتخابات نمایندگان اولیا به دلیل گستردگی تعداداولیا در هفته پیوند(هفته سوم ماه
مهر ) با قانون خاصی صورت می گیرد کلیه موارد به انتخابات وشرح وظایف اعضای انجمن و
نمونه صورت جلسات در دفتر برنامه کار از طرف انجمن اولیا ومربیان سراسر کشور به
مدارس ارسال میگردد.
نقش مهم مدیر در فراخوانی اولیا و برگزاری انتخابات سالم وجلب اعتماد اولیا و
انتخاب افراد با روحیه مسئولیت پذیریو توانمندی فکری و شخصیتی می باشد. در این خصوص
مدیران آموزشگاه باید دارای تدبیر و برنامه باشند مواردی که مدیر بایددر انتخاب
اولیا توجه نماید بشرح ذیل است.
1- کاملا دستورالعمل های مربوط به برگزاری انتخابات ازجمله انتخاب رئیس سنی و برگه
ارای و ارایه گزارش کار فعالیتهای سال گذشته و تشویق انجمن سال قبل و برنامه مدرسه
در سال تحصیلی جدید ... را بررسی و مطالعه نماید.
2- از قبل ( هفته اول ودوم مهر) شناخت کاملی از اولیا داشته و نسبت به ترغیب
وتشویق اولیای توانمند برای شرکت در انتخابات اقدام نماید.
3- طی فرمی اطلاعات خود را از توانمندی ها و علاقمندی های اولیا و نظرا آنان اگاه
گردد.
4- جلسه را طولانی و یکنواخت برگزار ننماید و در قالب برشوری عملکر مدرسه یا نکات
لازم تربیتی و آموزشی را به اطلاع اولیا برساند .
5- در جلسه عمومی هیچگونه مشارکت مالی از اولیا دریافت ننماید. ولی مشکلات و مسایل
مختلف آموزشی وپرورشی را به اطلاع اولیا برساند.
6- قبل از گردهمایی جلساتی با کادر اداری وآموزشی یرگزار و حضور آنان به نوعی در
جلسات استفاده گردد.
7- مدیر آموزشگاه سعی نماید در انتخاب زمان و مکان دقت لازم را داشته باشد و حتما
نباید جلسات را در راهرو یا حیاط آموزشگاه برگزار نماید بلکه می تواند جلسات عمومی
را در سالن اجتماعات شهر نیز برگزار نماید. علت توجه به زمان این است که در مناطق
وشهرستانهای کوچک امکان برگزاری جلسات در مدارس دیگر می رود که تداخل جلسه مشکلاتی
برای مدیر و جلسه انجمن ایجاد خواهد نمود.
8- شیوه برگزاری انتخابات و اهداف انجمن اولیا قبلا طی نامه ای از طرف مدرسه به
اطلاع اولیا رسانده شود.

*******************

برنامه ریزی برای اماده نمودن فضای مدرسه برای شروع فعالیتهای اموزشی واداری


شروع فعالیتهای اموش وپرورش در مدارس از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه می باشد .
ولی مدیرا ن مدارس برخی فعالیتهای ضروری را باید قبل از شروع سال تحصیلی انجام داده
که به خانه تکانی لقب گرفته است .عموما برخی فعالیتهایی که مدیران آموزشگاهها به
آن در شهریورماه جهت آماده نمودن فضای مدرسه انجام می دهند به شرح ذیل می باشد.
1- بهسازی فضای آموزشگاه مانند رنگ آمیزی ، تعمیر شیرالات ونظافت سرویس های بهداشتی
و آبخوری ، تعمیر و تعویض روشنایی های کلاس وساختمان ، بهسازی حیاط آموزشگاه ، تمیز
و بهسازی شیشه های مدرسه ، تعمیر دری های شکسته کلاسها ، تعمیر و تجهیز میز و صندلی
یا نیمکت دانش آموزان ، تعویض پرچم مدرسه ، شست وشوی کلاسها و راهروها و حیاط مدرسه
، و...
2- برنامه ریزی برای انتخاب دبیران و کادر اداری
3- ثبت نام دانش آموزان جدید
4- بررسی مجدد پروندهای دانش آموزان و انتقال پرونده دانش آموزان قبولی و جدا کردن
پرونده های انتقالی یا مردودی
5- تشکیل جلسه با دبیران قبل از شروع سال تحصیلی
6- تهیه برنامه سالانه اموزشگاه با تصویب شورای مدرسه
7- تشکیل جلسه با کادر اداری مدرسه وبررسی مجدد شرح وظایف ها

 


*****************
 
 قاطعیت مدیریت آموزشگاهی


مدیر آموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مدیریت و تحربیات کاری در محیط مدرسه باید
اصل قاطعیت را در نظر داشته و به ان عمل نماید. در همه زمینه ها حرف اخر را مدیر
اموزشگاه می زند و این حرکت با قاطعیت همراه خواهد . تدبیر استفاده از قاطعیت به
توانمندی و مهارتهای مدیر اموزشگاه برمی گردد. در مسایل انضباطی دانش اموزان و
همکاران ،این قاطعیت مدیر می باشد که فضای مناسب برای رعایت مقررات ونظم را بوجود
می اورد . البته این اصل منافاتی با روابط انسانی نخواهد داشت زیرا حتی در روابط
انسانی نیز حریم ومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعایت می کنند.اصل قاطعیت در حقیقت
مرحله اجرایی فعالیت های مدیر آموزشگاه خواهد بود.پذیرفتن شخصیت مدیر باعث تاثیر بیشتر
رفتارهای وی واصل قاطعیت در بین همکاران و دانش اموزان میگردد. در مسایل اموزشی
وپرورشی نیزنوع رفتار مدیر باید مصصم بودن و مقید بودن را برساند. اگر رفتارهای
مدیریتی در شخص درونی شود بازتاب آن پذیرفتن شخصیت مدیر و محکمی تصمیم گیری های وی
خواهد بود.

راهكارهايي ساده در مديريت اثربخش


1) به‌‌جاي يافتن مقصر و سرزنش وي مشكل را حل كنيد.
2) به كاركنان بگوئيد نتيجه مورد نظر شما از انجام كار چيست، نه اينكه
چگونه كار را انجام دهند.
3) انجام وظايف را مديريت كنيد، نه نوشته‌هاي روي كاغذ را.
4) هر كاري را خودتان انجام ندهيد.
5) انتظار نداشته باشيد كاري را كه بد شروع كرده‌ايد بتوانيد به سادگي
بهبود ببخشيد.
6) از دفتر خود خارج شويد.
7) در رهبري كاركنان، خود كارمند نمونه باشيد.
8) كارهاي ساده را به ديگران واگذار كنيد.
9) تظاهر به خوبي نكنيد.
10) كيفيت، هماهنگي براي دستيابي به ضرورت‌ها و نيازمندي‌هاست.
11) از اشتباهات ديگران درس بگيريد.
12) هدف‌هاي هوشمندانه داشته باشيد، اهدافي واقع‌بينانه و روشن برگزينيد.
13) الگو باشيد.
14) اهداف، برنامه‌ها و ابزارهاي اندازه‌گيري برنامه‌هاي خود را بشناسيد.
15) به مديران و سرپرستان سازمان خود آموزش دهيد.
16) با دهان باز نمي‌توانيد شنونده خوبي باشيد.
17) به آنچه در مورد آن داد سخن مي‌دهيد، عمل كنيد.
18) رهبران عامل تغييرند.
19) خود را محدود نسازيد. تفاوت مدير و رهبر در آن است كه رهبران براي خود
محدوديت قائل نيستند.
20) هدايت كشتي در آب‌هاي آرام براي همه آسان است.

 

موضوع :شاداب سازی در محیط آموزشی

مقدمه:

یکی از عوامل موثر تربیتی و آموزشی در نظام آموزش و پرورش نوین چگونگی شاداب سازی محیط مدرسه از نظر محتوا است.
معلم، کتاب ،دانش آموز،روش های تدریس ، مدیریت  و خانواده از جمله عواملی هستند که معمولا در فرآیند یادگیری موثرند و  در حالی که در تعلیم و تربیت جدید فضای فیزیکی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی روح فاقد تاثیر در فرآیند یادگیری محسوب می شود بلکه به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند.
واحد آموزشی بزرگ، زیبا و سرسبز حقیقتا یادگیری را آسان می کند و نشاط و شادابی را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد.
یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال در خلقت انسان به ودیعه نهاده است ویژگی زیبایی جویی است. انسان فطرتا زیبایی خواه است و از زیبایی ها لذت می برد.
در بین اقشار مختلف جامعه، کودکان و نوجوانان بیش از سایرین از زیبایی های ظاهری لذت برده و از لطافت آن بهره مند می شوند. روح لطیف و فطرت پاک جوانان و نوجوانان بیش از دیگران پذیرای زیبائی ها و ارزش هاست.
دانش آموزان وقتی وارد مدرسه می شوند در مدرسه نیز به دنبال زیبایی می گردند و جذب زیبائی ها می شوند.
لذا در آموزش و پرورش نوین، بادرک ضرورت توجه به این نیاز عاطفی و روانی دانش آموزان برگسترش زیبایی و استفاده ازهنر و فعالیت های هنری تاکید می شود.
به طور کلی زیبایی و نشاط ایجاد آرامش و شادابی در مخاطب می کند و آرامش روان و انبساط خاطر، زمینه فراگیری را مساعدتر        می سازد و زمینه را برای حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در محیط تعلیم و تربیت مساعد می کند.
اهداف مقاله:

1- دانش افزایی مدیران

2- چگونگی دست یابی به تحقق آرمانهای شاداب نمودن مدارس

3- چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس

4- شاداب سازی ظاهری مدارس

5- راههای افزایش نشاط در محیط مدرسه

6- ویژگیهای فضای آموزشی مطلوب

 

چگونگي دستيابي به تحقق آرمان هاي شاداب نمودن مدارس

براي بهره گيري مناسب از شرايط و امکانات براي ظهور استعدادها و خلاقيت هاي نوجوانان بايد تحولات جدي در نگرش مديران و مسوولان نظام آموزش و پرورش ايجاد کرد چرا که در تعريف مديريت به عنوان يک رشته علمي «فرايند به کارگيري موثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي و سازماندهي - بسيج منابع و امکانات و هدايت و کنترل است براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد.»مدير وظيفه دارد با هماهنگي و اتخاذ تصميمات پيش برنده اي که براساس مقررات و اصول پذيرفته شده در نظام ارزش ها شکل مي پذيرد حيات مادي و معنوي سازمان و افرادش را تدارک ببيند و يک مدير آموزشي مسووليتي بس اساسي تر و مهم تر بر عهده دارد، چرا که با روح و روان و جسم کودک و نوجوان سر وکار دارد و بالندگي جامعه و جوانان امروز و سرافرازي و اقتدار فرداي آنان به حرف و شعار تنها پيش نمي رود. برخورداري از نسلي جوان و کارآمد و اصرار در به کارگيري مناسب جوانان در چرخه کار و فعاليت هاي جامعه و پذيرش مسووليت از سوي آنان در فردايي نه چندان دور مي تواند بسيار کارساز و اثربخش باشد.  واضح است که انجام چنان ماموريت مهم به آساني محقق نمي شود و رشد تعالي آنان به تصادف حاصل نمي شود. بايد نوجوانان و جوانان را به خوبي بشناسيم و از جامعه و شرايط ديروز و امروز و فرداي آنان درک درستي داشته باشيم، راه ها و روش هاي مناسب علمي و پيش  برنده براي مجهز نمودن آنان به تربيت دانايي و توانايي و مهارت يابي را فرا بگيريم.

چگونگي ايجاد فضاي شاداب در مدارس

در تبيين موضوع شاداب سازي را از ابعاد مختلف مي توان بررسي نمود چرا که در ابتدا شاداب کردن محيط مدرسه در کلا م به ايجاد فضاي مناسب و فضاسازي ظاهري منتج مي شود. ليکن با نگاهي دقيق تر بايد عنوان کرد که شاداب نمودن فقط جنبه ظاهري ندارد چون داشتن بهداشت رواني سالم نيازمند رعايت اصولي است که هم جنبه مادي و هم جنبه معنوي دارد و در واقع شاداب سازي را در ابعاد ظاهري و ابعاد معنوي جست و جو کرد که هر يک از اين موارد شامل بررسي موضوعات و مواردي مهم است که با در نظر گرفتن آن ها مطمئنا مي توانيم روح و روان و جسم و جان نوجوان را شاد کنيم چرا که نوجوان بايد ابتدا از درون وجودش احساس شادماني داشته باشد و اين احساس شادماني همان ايجاد رضايت از زندگي است که بايد در تمام ابعاد وجودش رخنه کند.

شاداب سازي دروني و معنوي در مدارس
الف- تربيت معنوي و ديني (آشنايي با لطافت طبيعي و...)
بي ترديد تربيت روحي و معنوي نوجوانان بايد از آغاز حيات آنان مدنظر گرفته شود ليکن چون در سنين نوجواني مي خواهند هويت شخصي پيدا کنند کم کم از والدين خود جدايي بيشتري پيدا مي کنند و وابستگي کمتري مي يابند و همين امر باعث مي شود هدايت معنوي ويژگي خاصي پيدا کند. آشنايي آنان با لطافت طبيعت (آب و هوا و آفتاب و کوه و دريا و... مي تواند نشاط و شادابي را با ادراک طبيعت خداوندي به دست آورد به طوري که نوجوان با ديدن هر يک از ابعاد طبيعت حتي با ديدن يک گل احساس لذت و شادماني کند.
ب- شرکت دادن نوجوان در فعاليت هاي گروهي
فعاليت هاي گروهي و جمعي نوجوانان جزو لا ينفک از زندگي اجتماعي آنان به شمار مي رود و اگر خوب هدايت شود مي تواند آثار سازنده اي را در پي داشته باشد و در واقع مي تواند احساس لذت دروني را براي او به وجود آورد.
ج- جذب مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس
شکي نيست که يکي از وظايف مهم تربيتي مديريت مدارس تشويق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان مي توانند با تدوين برنامه هاي مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و اين موضوع مي تواند به احساس مفيد بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود يکي از موارد شاد زيستن است.

شاداب سازي ظاهري در مدارس

در اين بخش اکثرا مواردي مورد توجه قرار مي گيرد که قابل رويت و قابل لمس کردن باشد و در واقع اموري که لذت بصري ايجاد مي کند يا ديدن فضا و محيط زيبا باعث ايجاد نشاط مي شود مورد توجه قرار مي گيرد.
1- فضاسازي و زيباسازي حياط مدارس، از جمله ديوارها، سطح زمين، کاشت درخت و گل و گياه گذاشتن نيمکت هاي رنگي و زيبا در حياط مدرسه، تابلوي زيباي سر در مدرسه، ديوارهاي تميز و زيبا و تزيين شده با نقاشي هاي زيبا، نماسازي هاي مختلف.
2- زيباسازي مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگي کاشي و سراميک و سنگ - رنگ آميزي در و ديوارها، پرده هاي زيبا جهت کلا س ها، زيباسازي راهروهاي کلا س ها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و...
3- زيباسازي و تميز بودن نمازخانه استفاده از خوشبوکننده ها، استفاده از نوشته ها و خطاطي هاي زيبا و استفاده از گلدان هاي زيبا، استفاده از فرش هاي زيبا و هماهنگ با پرده ها تميز بودن و زيباسازي دستشويي ها و وضوخانه (حتما فضاي وضوخانه از کاشي و سراميک زيبا و تميز استفاده گردد) محل آبخوري ها سنگ شده باشد و در وضوخانه ها از لوله کشي آب گرم استفاده شده باشد.
4- زيباسازي راهروها و ورودي ها با استفاده از گلدان هاي گل طبيعي و مصنوعي.
5- زيباسازي کتابخانه ها استفاده از کمدهاي يکرنگ و يک مدل جهت نگهداري کتاب ها (ترجيحا استفاده از کمدهاي چوبي زيبا) استفاده از گلدان هاي طبيعي در فضاي کتابخانه، ميز و صندلي هاي يک رنگ و زيبا، قفسه هاي زيبا جهت در دسترس قرار دادن مجلا ت و روزنامه ها.
6- تشويق دانش آموزان جهت آوردن گل و گياه طبيعي و استفاده از آن در محيط کلا س ها.
7- پوشش ظاهري دانش آموزان، استفاده از لباسهای  خوش رنگ و شاد .
8- پوشش ظاهري معلمان، مدير و معاونان که با رعايت تمامي موازين شرعي مي توان از رنگ هاي شاد و رنگ هاي روشن استفاده کنند.
9- استفاده از قاريان با صوت و لحن زيبا در صبحگاه مدرسه (اگر به صورت زنده باشد بهتر است وگرنه از نوارهاي مناسب مي توان استفاده کرد.

مدرسه باید مثل بهشت باشد بیاییم در آبادانی خانه های علم کوشا باشیم

تا دانش آموز احساس شور و نشاط و شادابی نمایند زیرا که

محیط در بهداشت روان و سلامت جسم نقش بسزایی دارد.

راه های افزایش نشاط در محیط مدرسه:

-         گاهی اوقات با پرداختن به ظاهر مدرسه و ساختمان مناسب ، میز و صندلی مناسب ،رنگ مناسب ،اتاق مناسب و..... باعث نشاط می شویم .

-         داشتن همکارانی مجرب ،بدون دغدغه باعث شادی می شود.

-         داشتن طرح ها و ابتکارات تازه از سوی متولیان آموزش و پرورش باعث نشاط می شود.

-         دانش آموزان باهوش و علاقه مند به تحصیل باعث سرور و شادی مدرسه است .

اگر می خواهیم مدرسه ای با نشاط داشته باشیم:

-  باید زهر نفوذی فرهنگ بیگانه را ترمیم کنیم.

-  برنامه ای مشخص و مدون و به دور از هرگونه خطا و کارشناسی داشته باشیم.

- باید به معلمین و مربیان بپردازیم تا روح لطیف و پاک آنها ، مرده و خموده نباشد .که روح آزرده نمی تواند با خود نشاط را به به مدرسه و کلاس ببرد.

- باید فضا ها مورد توجه قرار گیرند . خانواده ها آموزش ببینند.

آیا می دانید: « شور و نشاط از ایمان است»«اگر رفتگر خیابان هستید ، طوری خیابان را جارو کنید که گویی میکل آنژ نقاشی می کند  یا بتهوون موسیقی می سازد و یا شکسپیر شعر می گوید. چنان خیابان را جارو کنید که مالکین آسمان و زمین با دیدن آن درنگ کنند و بگویند این کار ، کار رفتگر ارزشمندی بود که کارش را خیلی خوب انجام داده است .»

 حال راه های نشاط در مدرسه را این گونه ترسیم می کنیم :

الف)- توکل به خدا داشته باشیم.

  ب)- مدیریت مشارکتی را  درعمل قبول داشته باشیم.

  ج)- بهبود کیفیت حول محور های زیر باشد:

1-   ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عملکرد کارکنان

2-   پیشرفت حرفه ای معلمان و ، قبل از خدمت و ضمن خدمت

3-   روشهای تدریس همراه با نشاط و تعادل

4-   تجهیز آزمایشگاه

5-   تحقیق و پژوهش(می توان از دبستان آغاز نمود)

6-   توجه به فن آوری و تکنولوژی

7-   ورزش و تربیت بدنی

8-   اردوهای علمی و فرهنگی(که زیبا ترین دوستی ها را در خود می پروراند.)

9-   تجهیزات و کیفیت آموزشی

10-تشویق و تنبیه دانش آموزان با توجه به الهام از دستورات اسلام.

با تمامی این تفاسیر ((بیاییم در سیستمی وارد شویم حلقه ای از آن عشق و صحبت و حلقه ای دیگر عزت نفس دیگر حلقه آن اشتیاق و خدمت به مردم باشد))برای رضای خدا ،به امید خدا.

     نقش آراستگی ظاهر معلم در فرآیند تعلیم و تربیت:

  آراستگی ظاهر معلم ،اولین ابزار تاثیر گذار بر دانش آموز می باشد  واین عوامل به همراه دیگر عوامل شخصیتی، نقش تعیین کننده ای بر جذب قلوب و کارآمد کردن نظام تعلیم وتربیت دارد.

پاکیزگی ، نظم و تربیت و استفاده از رنگهای شاد و روشن ، به ایجاد احساس شادمانی و نشاط کمک می کند و شرایط مطلوبی برای جذب دانش آموزان فراهم می سازد.

مدرسه زیبا و سرسبز:

تعلیم وتربیت دانش آموزان نه تنها تحت تاثیرکلام معلم می باشد بلکه آموزشهای غیرکلامی و رفتارغیر بیانی ، بیش از سایر عوامل ، در انتقال پیام به فراگیران نقش دارد .

-         در و دیوار مدرسه ، حیاط پر گل و سرسبز ، کلاسهای تمیز با رنگ مناسب ، سرویسهای بهداشتی ، فضای فیزیکی مدرسه ، همه وهمه می تواند حامل پیام برای دانش آموزان باشد و بر رشد شخصیت فردی و اجتماعی و نیز تامین بهداشت روانی عزیزانمان تاثیربگذارد.

-         ویژگی فضای آموزشی مطلوب:

فضای آموزشی به یک کل اطلاق میشود که ضمن آنکه آموزش را به همراه  خود دارد، تمام گوشه و کنار آن سرمایه آموزشی است وباید از آن به جا و درست استفاده  شود .

در بیان اجزا آن به موارد ذیل توجه فرمایید:

1)   نام مدرسه :

   نام مدرسه ، حاوی پیام و ارزش است ، وهر دانش آموز حتما  تا آخرین لحظات عمر ، هر زمان که از دوران تحصیل یاد می کند ، با ذکر اسم  مدرسه  تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

بنا بر این نام مدرسه باید بار ارزشی داشته باشد ، با فرهنگ عمومی سازگار باشد و سمبل هویت ملی و مذهبی و چراغ راه آینده باشد.

2)  درب ورودی مدرسه:

یکی از نقاط حساس مدرسه ، درب آن می باشد ، که باید زیبا و با رنگ و طرح دلخواه دانش آموزان نقاشی شود .

-         از نظر ایمنی نیز باید با ویژگی سنی دانش آموزان متناسب باشد.

-         برای آگاهی از رنگ دلخواه دانش آموزان می توان موضوع نقاشی را «دوست دارید درب مدرسه چگونه باشد؟»قرار دارد.

3)حیاط مدرسه:

-         استفاده ازفضای سبز و گل و چمن – ساخت آبنما در حیاط مدرسه

-         نوشتن پیامهای بهداشتی و آموزشی در تابلو های زیبا- نصب تابلو های گچی در مدرسه

-         نصب نیمکت های رنگی در زیر درختان

 

 

4)سرویس های بهداشتی:

توجه به نظافت سرویسهای بهداشتی و استفاده از رنگ سفید ، که مسئولین نظافت را مجبور به کنترل و نظافت مستمر کند . عدم توجه به نظافت سرویس ها ی بهداشتی باعث امتناع دانش آموز ان از رفتن به سرویسها می شود که در شسلامت جسمی و در پرورش و تربیت اخلاقی تاثیر منفی می گذارد.

 

 

 

 

5) راهرو ها و سالن مدرسه:

راهرو ها و سالن مدرسه نقطه طلایی مدرسه می باشند – باید از رنگهای سرد و آرامش بخش درآن استفاده نمود- از این فضا ها برای پیام آموزشی و پرورشی و زیبا شناختی می توان استفاده کرد.( پیامها را مدام تغییر دهید)

رنگ آمیزی درهای ورودی کلاسها و دفتر مدارس ، همیشه باید تیره تر از زمینه راهرو باشد – این تیرگی ، توجه و احترام دانش آموزان را بر می انگیزد و هشداری است که تفاوت فضای کلاس درس و حیاط را به او گوشزد می کند.

6) کلاس های درس:

کلاس مکانی است که دانش آموز بیشترین ساعات خود را در آن به سر می برد.

سالم بودن و نظافت نیمکت ها ، رنگ دیوار کلاس که سعی شود رنگهای گرم بیشتر استفاده شود ، تاثیر به سزایی در روحیه ، رشد و ترقی دانش آموزان دارد.

سقف کلاسها باید صاف و بدون درز ، به رنگ روشن باشد که سبب تعادل فضا گردد.

7) نماز خانه :

وقتی کودک با فطرت پاک خدادادی وارد مدرسه می شود امکان دو حرکت هماهنگ و همسو برای او فراهم می شود :

1-   یادگیری علوم و فنون 2- اخلاق فضیلت و معنویت

  در چنین مسیری«نماز»نردبان تعالی است . آشنا و مانوس نمودن کودکان و نوجوانان با این فرضه الهی   ، نیازمند فراهم آوردن شرایط و امکانات است

-         فضای فیزیکی اقامه نماز در مدارس ابتدایی 30%- راهنمایی 50% و دبیرستان 70%دانش آموزان باشد.

-         درب ورودی نماز خانه زیبا و به طور ثابت با نام «نماز خانه »تزئین گردد.

-         ساخت محراب مناسب و زیبا برای تعیین قبله

-         نصب تابلو و تراکتهای مربوط به پیام های قرآنی و نماز.

 8) کتابخانه :

  نسل جدید باید روش «آموختن برای زیستن»را بیاموزند، تا بتوانند در آینده زندگی کند.بنا بر این باید نگرش« فرهنگ تحقیق» و« خود آموزی » را در بین آنان گسترش داد . پسباید از دوران کودکی و از مدارس آغاز کرد ، زیرا مدارس درچه ورود به دنیای توسعه پیشرفت تعادل است.

-         رنگ آمیزی شاداب و جذاب ، نظافت و چینش مرتب ، تقدیر از افراد فعال کتابخانه و کتاب خوانهای موفق – انتشار روزنامه های دیواری – فعالیتهای هنری و مسابقه ، می توان زمینه حضور فعال دانش آموزان را در کتابخانه فراهم آورد.

نتیجه گیری:

شايد در اولين نگاه احساس کنيم که انجام همه امور فوق در مدارس مستلزم پرداخت هزينه هاي سنگين باشد و مسلما در مدارس دولتي چنين امکاني وجود ندارد ليکن با کمي تامل به اين نتيجه مي رسيم که انجام بسياري از اين پيشنهادات فوق مي تواند با درايت و مديريت صحيح با حداقل بودجه و امکانات انجام شدني باشد و به اشکال مختلف مي توان شادابي و طراوت را به کودکان و نوجوانان اين مرز و بوم هديه دهيم و در نهايت جامعه شاد داشته باشيم که اين خود باعث بروز و رشد استعدادها و خلا قيت ها در جوانان ما خواهد شد. 

    -  فضای آموزشی مطلوب در یادگیری دانش اموزان بسیار موثر است

-         آرایش آگاهانه کلاس ، کودک را به استفاده از مهارتها و خلاقیت هایش ترغیب می نماید و بدین ترتیب رشد نیروی هدایت خویشتن را تقویت می کند.

-         تاثیر شخصیت معلم و پوشش او برای دانش آموزان و نقش آن در فرایند تعلیم و تربیت موثر است.

-         برای همه ی مردم لازم است که به پدیده رنگ با دقت خاصی توجه کنند . البته پیداست هر رنگی به مقتضی خاصیتش به نوعی در افراد تاثیر می گذارد ،که این اثر بی ربط با رفتارها و واکنشها ی اجتماعی و روانی آنان نیست.

-         داشتن طرح ها و ابتکارات تازه ازسوی متولیان آموزش و پرورش در شادابی مدارس بسیار موثر است . 

با شاداب کردن محیط مدارس می توانید زندگی سر شار از نشا ط داشته باشید.

به تعادل جسمی ، رو حی  و روانی برسید.

 

[ شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ ] [ 13:38 ] [ مدیر وبلاگ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

امام علی (ع) :فرزندان باید برای زمان خودشان یعنی آینده بار آیند.

امروزه نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مهمترین نکته در علم مدیریت این است که مدیران اغلب نیازمند شناخت شیوه غالب و نوع مدیریت خود هستند، تا زمینه مناسب برای مدیر کارآمدشدن آنها فراهم آید. (دی ماه 1386)

امکانات وب

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.


استخاره آنلاین با قرآن کریم